Partycypacja jako narzędzie wspólnego podejmowania decyzji

Fragment artykułu

Czterdziesty szósty numer „Kwartalnika Trzeci Sektor” otwiera wywiad z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W numerze prezentujemy ponadto trzy  teksty naukowe powstałe na podstawie badań własnych, których autorki skupiają się  na kwestii partycypacji i jej różnych wymiarów (codzienne praktyki partycypacyjne,  inkluzja społeczna i kulturowa osób z niepełnosprawnościami oraz socjologiczne studium miejskiej autonomii), a także dwie analizy prawne. Zamieszczamy ponadto recenzję książki i – tradycyjnie – przegląd zmian prawnych dotyczących trzeciego sektora.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2678.58 kB / 190 inc