Autor:
Marcjanna Nóżka

Słowa kluczowe:
praktyki społeczne, osiedle mieszkaniowe, gospodarowanie, codzienna partycypacja

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-1


Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest szczególny rodzaj społecznego zaangażowania, jakim są codzienne praktyki partycypacyjne. Omawiając je, odwołano się zarówno do literatury przedmiotu z zakresu partycypacji społecznej, jak i do wyników badań zrealizowanych w latach 2016–2018 w trzech polskich miastach. Dostrzeżono, że mieszkanki i mieszkańcy – w związku z przemianami dokonującymi się na obszarze zamieszkiwanych przez nich osiedli, zagęszczania się zabudowy i zmiany dotychczasowych funkcji – gospodarują i na różne sposoby organizują dostępną  przestrzeń, która jest postrzegana jako dobro rzadkie. Przejawia się to między innymi  w jej spontanicznym urządzaniu i aranżowaniu, wydzielaniu, nadawaniu nowych oraz podtrzymywaniu starych funkcji.

Codzienną partycypację omówiono na przykładzie wspomnianych praktyk gospodarowania przestrzenią osiedlową oraz z perspektywy wieloletnich lokatorek i lokatorów tak zwanych starych osiedli, którzy są uczestnikami dokonujących się na  nich przemian.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 5285.94 kB / 190 inc