Autor:
Marcjanna Nóżka

Słowa kluczowe:
praktyki społeczne, osiedle mieszkaniowe, gospodarowanie, codzienna partycypacja

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-1


Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest szczególny rodzaj społecznego zaangażowania, jakim są codzienne praktyki partycypacyjne. Omawiając je, odwołano się zarówno do literatury przedmiotu z zakresu partycypacji społecznej, jak i do wyników badań zrealizowanych w latach 2016–2018 w trzech polskich miastach. Dostrzeżono, że mieszkanki i mieszkańcy – w związku z przemianami dokonującymi się na obszarze zamieszkiwanych przez nich osiedli, zagęszczania się zabudowy i zmiany dotychczasowych funkcji – gospodarują i na różne sposoby organizują dostępną  przestrzeń, która jest postrzegana jako dobro rzadkie. Przejawia się to między innymi  w jej spontanicznym urządzaniu i aranżowaniu, wydzielaniu, nadawaniu nowych oraz podtrzymywaniu starych funkcji.

Codzienną partycypację omówiono na przykładzie wspomnianych praktyk gospodarowania przestrzenią osiedlową oraz z perspektywy wieloletnich lokatorek i lokatorów tak zwanych starych osiedli, którzy są uczestnikami dokonujących się na  nich przemian.

 

Everyday participation – the example of managing a housing estate

Abstract

This article explores the specific type of societal involvement presented in everyday participation practices, drawing on the social participation literature as well as on the results of studies executed in three Polish towns over the years of 2016–2018. It was observed that, as the housing estates where they reside gradually change, becoming more densely built up and assuming new functions, the residents develop, organise and manage the available space in various ways. In the process, this common space comes to be perceived as a rare asset, and is cultivated and cherished accordingly. Spontaneous development/landscaping works are undertaken, the space is subdivided, and old functions are supported even as they are complemented with new ones. These practices by established residents of the “old” housing estates, who witnessed the broader changes and participated in them, are taken as the basis for comments about everyday participation.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5377.45 kB / 190 inc