Autor:
Bogna Kietlińska

Słowa kluczowe:
sztuka włączająca, instytucja krytyczna, auto-teatr

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-2


Teatr 21 i Centrum Sztuki Włączającej: Downtown – w stronę „auto-instytucji”

Abstrakt

W artykule opisano Teatr 21, który z braku własnego miejsca, infrastruktury i finasowania stał się „latającą instytucją” kultury. Na podstawie wywiadów jakościowych (między innymi z twórczyniami i twórcami Teatru 21 oraz  przedstawicielami instytucji, które do tej pory współpracowały z tym teatrem), a także obserwacji uczestniczących, autorka zbudowała model współpracy, który uwzględnia istniejące bariery instytucjonalne, bazuje jednak również na potencjałach, które do tej pory nie zawsze były wykorzystywane. Model ten, oparty na koncepcji instytucji  krytycznej i auto-teatru, stanowi ponadto punkt wyjścia powołania Centrum Sztuki  Włączającej: Downtown, które ma reprezentować procesy społeczno-polityczne dotyczące kwestii niepełnosprawności intelektualnej i polityki integracji.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5285.14 kB / 190 inc