Autor:
Ewa Zielińska, Anna Wilczyńska

Słowa kluczowe:
miejskie autonomie, krajobraz kulturowy, współzarządzanie przestrzenią miejską, partnerstwo publiczno-społeczne, rządzenie wielopasmowe

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-3


Miejskie autonomie jako laboratoria zarządzania przestrzenią w partnerstwie publiczno-społecznym – studium przypadku Otwartego Jazdowa w Warszawie (część 2)

Abstrakt

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze kwartalnika, przybliżono ramy teoretyczne rozpatrywania miejskich autonomii jako laboratoriów współzarządzania przestrzenią miejską. Mechanizm ten stanowi przykład zastosowania zasad rządzenia wielopasmowego w odniesieniu do takich typów krajobrazu kulturowego, które nie odpowiadają usankcjonowanym formom współpracy w ramach jednostek pomocniczych gminy ze względu na wyjątkowe cechy formalne, funkcje lub znaczenie. Miejskie autonomie obejmują ograniczony, oznaczony obszar oraz łączą na tym obszarze zaangażowane jednostki – dysponujące wiedzą i zmotywowane do udziału w procesach partycypacyjnych.

W części drugiej, publikowanej w tym numerze czasopisma, podsumowano wybrane wątki badania partycypacyjnego prowadzonego od listopada 2014 do kwietnia 2018  roku na osiedlu Jazdów w Warszawie i w społeczności Otwarty Jazdów.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.054s / 5286.00 kB / 190 inc