Autor:
Adela Gąsiorowska

Słowa kluczowe:
stowarzyszenie, terenowa jednostka organizacyjna, osobowość prawna, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-4


Uzyskanie osobowości prawnej przez terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia – szanse i wyzwania

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza szans i wyzwań związanych z uzyskaniem przez terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia osobowości prawnej. Warunki  funkcjonowania stowarzyszenia z tak zwaną podwójną osobowością prawną określają przepisy Prawa o stowarzyszeniach w kształcie nadanym im nowelizacją z 2015 roku.  Nowelizacja wyeliminowała część problemów związanych z funkcjonowaniem takich stowarzyszeń i zacieśniła związki między stowarzyszeniem a jego terenowymi jednostkami.

Skutki uzyskania przez terenową jednostkę osobowości prawnej wynikają także z przepisów prawa administracyjnego i podatkowego, opierających na pojęciu osoby prawnej stosowane przez siebie definicje, w tym definicję organizacji pozarządowej. W konsekwencji uzyskanie osobowości prawnej wpływa na obowiązki i uprawnienia publicznoprawne terenowej jednostki, a także na zasady odpowiedzialności członków jej zarządu.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 5285.77 kB / 190 inc