Autor:
Adela Gąsiorowska

Słowa kluczowe:
stowarzyszenie, terenowa jednostka organizacyjna, osobowość prawna, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-4


Uzyskanie osobowości prawnej przez terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia – szanse i wyzwania

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza szans i wyzwań związanych z uzyskaniem przez terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia osobowości prawnej. Warunki  funkcjonowania stowarzyszenia z tak zwaną podwójną osobowością prawną określają przepisy Prawa o stowarzyszeniach w kształcie nadanym im nowelizacją z 2015 roku.  Nowelizacja wyeliminowała część problemów związanych z funkcjonowaniem takich stowarzyszeń i zacieśniła związki między stowarzyszeniem a jego terenowymi jednostkami.

Skutki uzyskania przez terenową jednostkę osobowości prawnej wynikają także z przepisów prawa administracyjnego i podatkowego, opierających na pojęciu osoby prawnej stosowane przez siebie definicje, w tym definicję organizacji pozarządowej. W konsekwencji uzyskanie osobowości prawnej wpływa na obowiązki i uprawnienia publicznoprawne terenowej jednostki, a także na zasady odpowiedzialności członków jej zarządu.

 

Obtainment of legal personality by a branch of an association – opportunities and challenges

Abstract

The author analyses the opportunities and challenges entailed in securing legal personality by a field organisational unit of an association. The legal framework for operation of such “dual legal personality” associations is defined by the Polish Associations Law as it is subsequent to the round of amendments from 2015; these legislative changes eliminated some of the problems with functioning of “dual legal personality” associations and provide for stronger ties between the “parent” association and its field units. Other consequences of obtainment of legal status by a field unit derive from Polish administrative law and tax law, which work with definitions (including that of a non-governmental organisation) based on the concept of legal personality. The result is that, once a unit of an association stands as a legal entity in its own right, it is subject to new duties (and benefits from new rights) in the public law sphere, and members of its board are subject to a different liability regime.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5377.52 kB / 190 inc