Autor:
Grzegorz Wiaderek

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-5


Wybrane problemy prawne w praktyce fundraisingu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów prawnych związanych z wybranymi metodami  gromadzenia funduszy na działalność organizacji pozarządowych, które w praktyce ich funkcjonowania budzą wątpliwości. Organizacje zbierające środki powinny czynić to świadomie w zakresie istniejących ograniczeń prawnych. W artykule poruszono problemy związane z różnymi odmianami crowdfundingu.

Wskazano specyfikę świadczeń stron umowy sponsoringu w porównaniu z umową darowizny i związanych z tym ograniczeń dla organizacji pozarządowych. Omówiono ponadto warunki prawne i możliwy zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego. W artykule opisano także instrument zbiórek publicznych z punktu widzenia ustawowych wyjątków w zakresie zgłaszania takich zbiórek, zaproponowano
również kilka sugestii de lege ferenda.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.053s / 5284.98 kB / 190 inc