Arkadiusz Peisert, Społeczeństwo obywateli? Obywatelskość w procesie cywilizowania

Fragment recenzji

Autorowi omawianej książki udała się sztuka rzadka – w ograniczonym objętościowo tomie przekonująco połączył inspiracje płynące z wielu różnych nauk: socjologii, historii idei, filozofii, politologii, historii czy nawet historiozofii. Jednocześnie nie tylko referuje obecny stan wiedzy (czy wielość zajmowanych w danej sprawie stanowisk), ale także inspiruje do dalszych poszukiwań, przemyśleń i analiz. Rozwijając tezy czy intuicje Arkadiusza Peiserta, można prowadzić dalsze rozważania – sięgające do  przeszłości, odnoszące się do teraźniejszości, a nawet wybiegające w przyszłość.

Myślenie w ten sposób ułatwia zresztą klarowna struktura książki, którą podzielono na dwie główne części: długą rozprawę teoretyczną i krótszy opis wyników badań  prowadzonych przez autora.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5374.34 kB / 190 inc