Kalendarium zmian prawnych

Fragment artykułu

Niniejsza edycja Kalendarium zmian prawnych stanowi podsumowanie działań podejmowanych w sferze prawa dotyczącego organizacji pozarządowych od połowy lutego do połowy maja 2019 roku. Przegląd wydarzeń tym razem zaczniemy od kwestii związanych z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT-8.

Są to tematy budzące wiele emocji w sektorze obywatelskim ze względu na nową, elektroniczną formę dokumentów, które są sporządzane przez podmioty trzeciego sektora już od wielu lat. W dalszej części wrócimy do nowych wzorów rozporządzeń do
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do konsekwencji związanych z nową treścią wzorów ogłoszeń konkursowych.

Zajmiemy się również omówieniem zmian w stosunkowo nowych przepisach dotyczących kół gospodyń wiejskich. Wspomnimy również o petycji Fundacji Dla Demokracji, która może zainicjować kolejną zmianę „konstytucji trzeciego sektora”.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.035s / 2679.49 kB / 190 inc