Społeczeństwo obywatelskie w świetle przepisów i w opinii badaczy

Fragment artykułu

Czterdziesty piąty numer „Kwartalnika Trzeci Sektor” to bogaty zbiór tekstów dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego. W tym wydaniu prezentujemy bowiem wywiad z praktykami fundraisingu, recenzję książki, przegląd ostatnich zmian prawnych, analityczne teksty prawne i socjologiczne oraz artykuły przedstawiające wnioski z badań. Tradycyjnie kolejny numer „Kwartalnika Trzeci Sektor” otwiera wywiad. Tym razem swoją wiedzą i swoim doświadczeniem zechcieli podzielić się z czytelniczkami i czytelnikami Alice Ferris i James Anderson, eksperci i praktycy fundraisingu z amerykańskiej firmy konsultingowo-szkoleniowej GoalBusters. W toku wywiadu podkreślają oni, że podstawą fundraisingu jest skuteczna komunikacja z odbiorcami działań. Alice Ferris przekonuje: „W sektorze non profit jest mnóstwo organizacji, szczególnie  mniejszych, które uważają, że wszyscy powinni o nich wiedzieć, ponieważ robią tyle świetnych  rzeczy. Wypierają myślenie o tym, że muszą komunikować o swoich działaniach, o swojej marce. Organizacje, które osiągają najlepsze wyniki w fundraisingu, to jednocześnie podmioty najlepsze w angażowaniu ludzi. Nieustannie próbują wytłumaczyć innym, co robią i dlaczego to jest ważne. Te,  które tego nie robią, skończą, siedząc w kącie i narzekając”.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2680.33 kB / 190 inc