Autor:
Ewa Zielińska, Anna Wilczyńska

Słowa kluczowe:
miejskie autonomie, krajobraz kulturowy, współzarządzanie przestrzenią miejską, partnerstwo publiczno-społeczne, rządzenie wielopasmowe

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-1


Miejskie autonomie jako laboratoria zarządzania przestrzenią w partnerstwie publiczno-społecznym – studium przypadku Otwartego Jazdowa w Warszawie (część 1)

Abstrakt

W artykule przybliżono ramy teoretyczne rozpatrywania miejskich autonomii jako laboratoriów współzarządzania przestrzenią miejską. Mechanizm ten stanowi przykład zastosowania zasad rządzenia wielopasmowego w odniesieniu do takich typów krajobrazu kulturowego, które nie odpowiadają usankcjonowanym formom współpracy w ramach jednostek pomocniczych gminy ze względu na wyjątkowe cechy formalne, funkcje lub znaczenie. Miejskie autonomie obejmują ograniczony, oznaczony obszar oraz łączą na tym obszarze zaangażowane jednostki – dysponujące wiedzą i zmotywowane do udziału w procesach partycypacyjnych. Z powyższych względów miejskie autonomie mogą pełnić funkcję „prototypów” współzarządzania. Autorki odnoszą się do polskich i zagranicznych przykładów omawianych przedsięwzięć i rozwiązań prawnych.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.048s / 5273.57 kB / 190 inc