Autor:
Daria Murawska

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, rywalizacja, teoria Pierre’a Bourdieu, kapitał

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-3


Rywalizacja w polu organizacji pozarządowych z perspektywy koncepcji kapitałów Pierre’a Bourdieu

Abstrakt

W artykule autorka podejmuje próbę naświetlenia sytuacji organizacji pozarządowych i ich wzajemnych relacji z perspektywy koncepcji pól francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu.  Obowiązujące przepisy prawa wpływają na układ sił w polu organizacji pozarządowych i na relacje  między nimi. Podmioty trzeciego sektora rywalizują ze sobą w walce o znaczne kapitały w polu, w którym funkcjonują.

Kapitały podlegają konwersji i wymianie, można jednak wyróżnić pewne kapitały, które odgrywają kluczową rolę w polu. Pozyskane kapitały pozwalają osiągnąć wysoką pozycję w polu i zapewnić organizacji możliwość bardziej skutecznego realizowania podejmowanych przez nią działań.

 

Rivalry in the field of non-governmental organizations from the perspective of the capital concept of Pierre Bourdieu

Abstract

The author explores the situation of NGOs, and analyses their mutual relations, from the perspective of the fields theory of the French sociologist Pierre Bourdieu. Relevant laws impact upon power balances in the NGO field and on their dealings with one another. Third sector entities compete for capital (often of substantial value) in the field in which they operate; while different capital classes are subject to conversion and exchange, it is possible to distinguish some which play a key role, enabling the entities controlling them to build up a strong position in the field, parlaying it into grater effectiveness.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.035s / 2681.80 kB / 190 inc