Autor:
Daria Murawska

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, rywalizacja, teoria Pierre’a Bourdieu, kapitał

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-3


Rywalizacja w polu organizacji pozarządowych z perspektywy koncepcji kapitałów Pierre’a Bourdieu

Abstrakt

W artykule autorka podejmuje próbę naświetlenia sytuacji organizacji pozarządowych i ich wzajemnych relacji z perspektywy koncepcji pól francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu.  Obowiązujące przepisy prawa wpływają na układ sił w polu organizacji pozarządowych i na relacje  między nimi. Podmioty trzeciego sektora rywalizują ze sobą w walce o znaczne kapitały w polu, w którym funkcjonują.

Kapitały podlegają konwersji i wymianie, można jednak wyróżnić pewne kapitały, które odgrywają kluczową rolę w polu. Pozyskane kapitały pozwalają osiągnąć wysoką pozycję w polu i zapewnić organizacji możliwość bardziej skutecznego realizowania podejmowanych przez nią działań.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.071s / 5272.66 kB / 190 inc