Autor:
Magdalena Arczewska

Słowa kluczowe:
konsultacje publiczne, opiniowanie, proces legislacyjny, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-4


Rola organizacji pozarządowych w procesie konsultacji publicznych i w opiniowaniu – wnioski z badań

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wnioski z badania dotyczącego udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych i opiniowaniu na poziomie rządowym, przeprowadzonego przez autorkę dla Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych latem 2018 roku. Wynika z nich, że obecnie można zaobserwować obniżenie jakości i standardów procesów konsultacji publicznych. W toku badania negatywnie oceniono istnienie zjawiska „szarej strefy procesu legislacyjnego”, co niesie niekorzystne skutki dla jego transparentności, zarekomendowano również konieczność ustawowego zwiększenia roli trzeciego sektora w procesie konsultacji. Badania wykazały, że rola oceny skutków regulacji nie jest w pełni wykorzystywana – wobec powyższego zalecono  wprowadzenie obowiązku prowadzenia konsultacji z realnymi terminami ich dokonywania.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 5272.79 kB / 190 inc