Autor:
Bartosz Wilk

Słowa kluczowe:
inicjatywa lokalna, organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna, Kodeks postępowania administracyjnego

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-5


Rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej – ujęcie prawne

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej. Mimo że przyjęte ostatecznie w 2010 roku regulacje stanowiły przejaw deregulacji względem pierwotnie projektowanych rozwiązań, możliwe jest składanie wniosku o realizację zadania publicznego za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Pozwala to wspierać organizacyjnie mieszkańców, o ile wyrażą zgodę na występowanie z  wnioskiem w ich imieniu. Z przeanalizowanych aktów prawnych przyjmowanych w tak zwanych miastach wojewódzkich wyłaniają się przykłady regulacji dotyczących wnoszenia wniosków przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, podczas gdy takie rozwiązania wykraczają poza regulację ustawową, ponadto nie wnoszą normatywnego novum.

 

The role of non-governmental organizations in functioning of the local initiative – Legal perspective

Abstract

The author endeavours definition of the role played by NGOs in local initiatives. Even though the regulations finally adopted in 2010 may be described as deregulatory when juxtaposed with the original proposals, the current rules provide for application for execution of a public task through the good offices of an NGO or another public usefulness organisation. In other words, a local residents’ organisation may receive support as long as it authorises another entity to file the application on its behalf. Analysis of legal instruments adopted in Polish regional capitals yields bodies of rules on applications by NGOs and public usefulness organisations; it is noted that such solutions at regional level transgress the boundaries defined by statute, and that they do not contribute anything new at the substantive level.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.046s / 2682.13 kB / 190 inc