Autor:
Bartosz Wilk

Słowa kluczowe:
inicjatywa lokalna, organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna, Kodeks postępowania administracyjnego

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-5


Rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej – ujęcie prawne

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej. Mimo że przyjęte ostatecznie w 2010 roku regulacje stanowiły przejaw deregulacji względem pierwotnie projektowanych rozwiązań, możliwe jest składanie wniosku o realizację zadania publicznego za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Pozwala to wspierać organizacyjnie mieszkańców, o ile wyrażą zgodę na występowanie z  wnioskiem w ich imieniu. Z przeanalizowanych aktów prawnych przyjmowanych w tak zwanych miastach wojewódzkich wyłaniają się przykłady regulacji dotyczących wnoszenia wniosków przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, podczas gdy takie rozwiązania wykraczają poza regulację ustawową, ponadto nie wnoszą normatywnego novum.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 5273.36 kB / 190 inc