Autor:
Witold Klaus

Słowa kluczowe:
migranci, kryminalizacja solidarności, organizacje działające na rzecz migrantów

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-1


Karanie za pomoc – jak rządy zniechęcają organizacje społeczne wspierające migrantów i ich aktywistów do działania

Abstrakt

Tematyka migracji od dawna jest obecna w działaniach wielu rządów. W polskiej polityce pojawiła się dopiero w 2015 roku w wyniku tak zwanego kryzysu uchodźczego. Doprowadziło to do polaryzacji postaw społecznych i spowodowało znaczną zmianę w nastawieniu rządzących do organizacji działających na rzecz migrantów w Polsce. W artykule opisano skutki, jakie te zmiany wprowadziły w  działalności polskich organizacji pracujących na rzecz migrantów. Zostały one pokazane na tle przemian, które zachodzą w państwach globalnej Północy, gdzie rządy – a w konsekwencji i społeczeństwa – są coraz bardziej niechętne przyjmowaniu migrantów. Działania tych rządów polegają nie tylko na karaniu migrantów za proces migracji, ale rozciągają się także na karanie aktywistów walczących o przestrzeganie ich praw człowieka. Autor pokazuje, jak działania wspierające migrantów stają się w  coraz większym stopniu niebezpieczne – zagrażające istnieniu samych organizacji oraz ich aktywistom.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.063s / 5286.02 kB / 190 inc