Autor:
Witold Klaus

Słowa kluczowe:
migranci, kryminalizacja solidarności, organizacje działające na rzecz migrantów

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-1


Karanie za pomoc – jak rządy zniechęcają organizacje społeczne wspierające migrantów i ich aktywistów do działania

Abstrakt

Tematyka migracji od dawna jest obecna w działaniach wielu rządów. W polskiej polityce pojawiła się dopiero w 2015 roku w wyniku tak zwanego kryzysu uchodźczego. Doprowadziło to do polaryzacji postaw społecznych i spowodowało znaczną zmianę w nastawieniu rządzących do organizacji działających na rzecz migrantów w Polsce. W artykule opisano skutki, jakie te zmiany wprowadziły w  działalności polskich organizacji pracujących na rzecz migrantów. Zostały one pokazane na tle przemian, które zachodzą w państwach globalnej Północy, gdzie rządy – a w konsekwencji i społeczeństwa – są coraz bardziej niechętne przyjmowaniu migrantów. Działania tych rządów polegają nie tylko na karaniu migrantów za proces migracji, ale rozciągają się także na karanie aktywistów walczących o przestrzeganie ich praw człowieka. Autor pokazuje, jak działania wspierające migrantów stają się w  coraz większym stopniu niebezpieczne – zagrażające istnieniu samych organizacji oraz ich aktywistom.

 

Penalty for Helping – The ways in which governments discourage social organisations and activists from supporting migrants

Abstract

While many national governments have been finding it necessary to address various migration issues for quite some time now, in the specific case of Poland migration became a current concern only in 2015, with the arrival of the so-called migration crisis. Polish public opinion became polarised, and the freshly installed right-wing government changed tack with respect to organisations working to help migrants in Poland. This article presents a description of these changes and of their effects for the organisations concerned, placing them in the broader context of the Global North, in which governments and societies alike are increasingly reluctant to accept migrants from the South. Not only do the migrants themselves face an increasingly uphill struggle to make their way to a European country and to remain there, activists and charities working to help the migrants and to protect their human rights must also reckon with a more difficult environment, to the point where – as the author illustrates – the continued existence of such organisations is at stake, and their workers must reckon with criminal sanctions and with hate from the public at large.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.053s / 2686.62 kB / 190 inc