Autor:
Michał Araszkiewicz

Słowa kluczowe:
Sztuczna Inteligencja i prawo, wyjaśnialna Sztuczna Inteligencja, maszynowe uczenie się, prawo do wyjaśnienia, wpływ algorytmów na społeczeństwo

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-3


Sztuczna Inteligencja i prawo do wyjaśnienia

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z  koncepcją wyjaśnialności  (interpretowalności, przejrzystości) algorytmów Sztucznej Inteligencji (SI), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stosowania systemów uczących się do przetwarzania informacji prawnej. Funkcjonowanie programów komputerowych uczących się jest obecnie doniosłym problemem społecznym, ponieważ na podstawie uzyskiwanych przez nie rezultatów są podejmowane decyzje w różnych sferach życia społecznego (działalność gospodarcza, stosunki pracy,
więziennictwo), a sposób ich działania jest trudny do wytłumaczenia nawet dla specjalistów i w zasadzie niemożliwy do zrozumienia dla osób, których dotykają skutki tych decyzji. W związku z tym postuluje się skonstruowanie podmiotowego prawa
do wyjaśnienia działania algorytmu. Uwarunkowania przetwarzania informacji prawnej stawiają wyższe wymagania – nie tylko wyjaśnienia, ale także racjonalnego uzasadnienia decyzji. Aktualne jest pytanie o to, czy algorytmy SI mogą być
pomocne w poszukiwaniu takich uzasadnień.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.053s / 5285.89 kB / 190 inc