Autor:
Andrzej Michalik

Słowa kluczowe:
spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, usługi użyteczności publicznej

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-4


Zmiany w Ustawie o spółdzielniach socjalnych szansą na rozwój sektora spółdzielni socjalnych (część druga)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza skuteczności nowych rozwiązań prawnych w zakresie  funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako istotnego instrumentu aktywizacji w obszarze ekonomii społecznej. Zmiany były postulowane przez ruch spółdzielczości socjalnej, a dotyczą sposobu finansowania miejsc pracy, zwiększenia  rozpoznawalności spółdzielni, przywrócenia kontroli pracowników spółdzielni nad organizacjami oraz zapewnienia rozwoju nowego modelu spółdzielni socjalnej świadczącej usługi użyteczności publicznej. Spółdzielnie socjalne zostały przedstawione w artykule jako instrument umożliwiający ograniczenie wykluczenia społecznego.  Autor wskazuje, że ich liczba w ostatniej dekadzie systematycznie rosła, ale pojawiały się problemy natury prawnej, które uniemożliwiały ich rozwój – stąd konieczność opisanych w artykule modyfikacji.

 

Amendments to the legislative Act regarding social cooperatives as an opportunity for development of the social cooperatives sector (part 2)

Abstract

This article assess effectiveness of the new legislative regime for operation of social cooperatives as an activisation tool in the social economy sphere. Changes to the applicable laws were called for by the social cooperative movement itself. The amended regulations concern the means of financing jobs, increased recognisability of the cooperatives, restoration of employee control over cooperatives and fostering development of a new social cooperative model, one which accommodates provision of public usefulness services. As regarded by the author, social cooperatives can play a significant role in reducing social exclusion. He argues that, while the past decade has seen a steady increase in the number of social cooperatives, their growth was impeded by certain legal issues, hence the need for the legislative amendments described here.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.039s / 2682.62 kB / 190 inc