Autor:
Andrzej Michalik

Słowa kluczowe:
spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, usługi użyteczności publicznej

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-4


Zmiany w Ustawie o spółdzielniach socjalnych szansą na rozwój sektora spółdzielni socjalnych (część druga)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza skuteczności nowych rozwiązań prawnych w zakresie  funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako istotnego instrumentu aktywizacji w obszarze ekonomii społecznej. Zmiany były postulowane przez ruch spółdzielczości socjalnej, a dotyczą sposobu finansowania miejsc pracy, zwiększenia  rozpoznawalności spółdzielni, przywrócenia kontroli pracowników spółdzielni nad organizacjami oraz zapewnienia rozwoju nowego modelu spółdzielni socjalnej świadczącej usługi użyteczności publicznej. Spółdzielnie socjalne zostały przedstawione w artykule jako instrument umożliwiający ograniczenie wykluczenia społecznego.  Autor wskazuje, że ich liczba w ostatniej dekadzie systematycznie rosła, ale pojawiały się problemy natury prawnej, które uniemożliwiały ich rozwój – stąd konieczność opisanych w artykule modyfikacji.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 5285.78 kB / 190 inc