Autor:
Adela Gąsiorowska

Słowa kluczowe:
stowarzyszenie, organ osoby prawnej, kompetencje organu, przekroczenie kompetencji

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-5


Skutki przekroczenia kompetencji organów stowarzyszenia dla dokonanych przez nie czynności prawnych

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza skutków – w sferze wewnętrznej oraz w stosunkach zewnętrznych – przekroczenia przez organy stowarzyszenia ich kompetencji dla dokonywanych przez nie czynności prawnych. Skutki w stosunkach zewnętrznych stowarzyszenia polegają na nieważności czynności prawnej dokonanej, chyba że istnieje norma prawna uzasadniająca zastosowanie wobec niej innej sankcji. Normy te zawierają przepisy dotyczące pełnomocnictwa, stosowane analogicznie do organów osób prawnych. Na skutek ich zastosowania niektóre czynności prawne objęte są sankcją bezskuteczności zawieszonej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.052s / 5284.97 kB / 190 inc