Autor:
Adela Gąsiorowska

Słowa kluczowe:
stowarzyszenie, organ osoby prawnej, kompetencje organu, przekroczenie kompetencji

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-5


Skutki przekroczenia kompetencji organów stowarzyszenia dla dokonanych przez nie czynności prawnych

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza skutków – w sferze wewnętrznej oraz w stosunkach zewnętrznych – przekroczenia przez organy stowarzyszenia ich kompetencji dla dokonywanych przez nie czynności prawnych. Skutki w stosunkach zewnętrznych stowarzyszenia polegają na nieważności czynności prawnej dokonanej, chyba że istnieje norma prawna uzasadniająca zastosowanie wobec niej innej sankcji. Normy te zawierają przepisy dotyczące pełnomocnictwa, stosowane analogicznie do organów osób prawnych. Na skutek ich zastosowania niektóre czynności prawne objęte są sankcją bezskuteczności zawieszonej.

 

When the governing bodies of an association act outside their powers – Effects on acts in law

Abstract

This article explores the legal technicalities of what happens, for purposes of the association’s internal affairs and and vis a vis outside entities, when the governing bodies of the association depart beyond their competences. As regards outside entities, the effect boils down to invalidity of the given act in law, unless some specific legal norm provides otherwise. Such norms may be found in the rules governing powers of attorney, which apply to associations in the same general way as to legal entities. These rules provide that some acts purportedly performed on behalf of an association.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.037s / 2681.56 kB / 190 inc