Autor:
Karol Wittels

Słowa kluczowe:
festiwal filmowy, współpraca międzysektorowa, zarządzanie zespołem

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-6


Organizacja festiwalu filmowego z perspektywy trzeciego sektora

Abstrakt

W artykule przeanalizowano proces przygotowawczy festiwali filmowych, których organizatorami są podmioty trzeciego sektora. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych przez Fundację Obserwatorium w ramach projektu badawczego
„Wieloaspektowa diagnoza festiwali filmowych w Polsce”, realizowanego w latach 2016–2017. Autor omawia następujące elementy organizacji festiwali filmowych:  zespół, program, miejsce, współpraca, fundusze. Analiza tych obszarów wskazuje, że podmioty trzeciego sektora stanowią najlepszą formułę prawną organizacji tego typu wydarzeń.

 

Organising a film festival – The third sector perspective

Abstract

An analysis of the process of preparing film festivals organised by third sector entities based on studies conducted by the Obserwatorium Foundation for its 2016–2017 project “Multi-Aspect Diagnosis of Film Festivals in Poland”. The author focuses on the following elements of organising film festivals: the team, the programme, the venue, cooperation and funds, arriving at the conclusion that third sector entities present the best legal formula for organising film events.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2680.43 kB / 190 inc