Autor:
Karol Wittels

Słowa kluczowe:
festiwal filmowy, współpraca międzysektorowa, zarządzanie zespołem

DOI:
10.26368/17332265-044-4-2018-6


Organizacja festiwalu filmowego z perspektywy trzeciego sektora

Abstrakt

W artykule przeanalizowano proces przygotowawczy festiwali filmowych, których organizatorami są podmioty trzeciego sektora. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych przez Fundację Obserwatorium w ramach projektu badawczego
„Wieloaspektowa diagnoza festiwali filmowych w Polsce”, realizowanego w latach 2016–2017. Autor omawia następujące elementy organizacji festiwali filmowych:  zespół, program, miejsce, współpraca, fundusze. Analiza tych obszarów wskazuje, że podmioty trzeciego sektora stanowią najlepszą formułę prawną organizacji tego typu wydarzeń.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 5284.84 kB / 190 inc