Kalendarium zmian prawnych

Fragment artykułu

Niniejsza edycja Kalendarium stanowi podsumowanie działań podejmowanych w sferze prawa dotyczącego organizacji pozarządowych od początku lipca do końca  września 2018 roku. Był to przede wszystkim czas wzmożonych prac Rady Działalności Pożytku Publicznego, która zajmowała się między innymi rozpatrzeniem projektu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018– 2030 i analizą projektów nowych rozporządzeń do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W tym numerze czasopisma zwracamy również uwagę na coraz odważniej pojawiające się pomysły stworzenia nowej regulacji dotyczącej fundacji – autorstwa, co ciekawe, nie samych organizacji obywatelskich, ale raczej osób działających w sektorze  prywatnym. Na koniec skupimy się na ramach prawnych stworzonych w związku z  obowiązkiem wyodrębniania tak zwanych budżetów partycypacyjnych, które choć jeszcze nie zaczęły na dobre funkcjonować, już wymagają pilnych zmian.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.039s / 2679.49 kB / 190 inc