Różne oblicza trzeciego sektora

Fragment artykułu

Najnowszy numer „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentuje teksty zróżnicowane pod  względem problematyki i formy, zawiera bowiem nie tylko artykuły naukowe o  tematyce prawnej i społecznej, ale także wywiad, zapis wykładu, recenzję i autorski  komentarz do projektu dokumentu rządowego. Czterdziesty trzeci numer pisma otwiera wywiad z Angelą Cluff, brytyjską ekspertką i konsultantką z wieloletnim  doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy, która pracuje dla międzynarodowej  agencji konsultingowej The Management Centre w Londynie. W czerwcu 2018 roku Angela Cluff na zaproszenie Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich wzięła  udział w konferencji i warsztatach na temat fundraisingu. W udzielonym wywiadzie  Angela Cluff zwraca uwagę na nieodzowną w zakresie fundraisingu zasadę  konkurencyjności między organizacjami, które muszą zabiegać o darczyńców.  W tym wymiarze odnosi się do koncepcji błękitnego oceanu autorstwa W. Chan Kima i Renée  Mauborgne, dotyczącej poszukiwania rynków, na których nie trzeba konkurować z  innymi. Jako przykład jej wykorzystania w Wielkiej Brytanii wskazuje kampanię Full  Stop prowadzoną przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children,   której celem była ochrona dzieci przed przemocą.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 2680.23 kB / 190 inc