Autor:
Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol

Słowa kluczowe:
budżet obywatelski, partycypacja społeczna, lokalna polityka publiczna

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-1


Dysfunkcje i bariery budżetowania obywatelskiego – analiza małych miast województw śląskiego i łódzkiego

Abstrakt

W artykule dokonano diagnozy budżetowania obywatelskiego w małych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji dysfunkcji i barier tego procesu. Analiza  opiera się na danych  zebranych w miastach dwóch województw: śląskiego i  łódzkiego. Budżet obywatelski został zaprezentowany jako instrument uspołecznienia oraz przejaw rosnącej świadomości obywatelskiej i coraz większej presji na  wprowadzanie  mechanizmów współrządzenia w polityce lokalnej. Wskazano, że jest  to narzędzie charakteryzujące się najbardziej spektakularną dynamiką i tym samym  wskazujące kierunki rozwoju różnych form aktywności i inicjatyw oddolnych, czyli  partycypacji społecznej obywateli.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 5272.68 kB / 190 inc