Autor:
Andrzej Michalik

Słowa kluczowe:
spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, usługi użyteczności publicznej

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-2


Zmiany w Ustawie o spółdzielniach socjalnych szansą na rozwój sektora spółdzielni socjalnych (część pierwsza)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza skuteczności nowych rozwiązań prawnych w zakresie  funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako istotnego instrumentu aktywizacji w  obszarze ekonomii społecznej. Zmiany były postulowane przez ruch spółdzielczości  socjalnej, a dotyczą sposobu finansowania miejsc pracy, zwiększenia  rozpoznawalności spółdzielni, przywrócenia kontroli pracowników spółdzielni nad  organizacjami oraz zapewnienia rozwoju nowego modelu spółdzielni socjalnej  świadczącej usługi użyteczności publicznej. Spółdzielnie socjalne zostały  przedstawione w artykule jako instrument umożliwiający ograniczenie wykluczenia  społecznego.  Autor wskazuje, że ich liczba w ostatniej dekadzie systematycznie rosła,  ale pojawiały się problemy natury prawnej, które uniemożliwiały ich rozwój – stąd  konieczność opisanych w artykule modyfikacji.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.050s / 5272.82 kB / 190 inc