Autor:
Natalia Mileszyk

Słowa kluczowe:
partycypacja organizacji pozarządowych, stanowienie prawa Unii Europejskiej, polityki publiczne

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-3


Udział organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej – istniejące mechanizmy

Abstrakt

W artykule przedstawiono mechanizmy partycypacji organizacji pozarządowych w  procesie legislacyjnym na poziomie Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na  sformalizowane sposoby partycypacji (jak lobbing), które w porównaniu z działaniami niesformalizowanymi (jak organizowanie kampanii społecznych, zbieranie podpisów  pod petycjami czy spotkania z decydentami) mają ściśle określone reguły – wśród  najważniejszych należy wymienić proces konsultacji publicznych. Przedstawiono również główne dokumenty, które wpłynęły na kształt ram prawnych zaangażowania  organizacji pozarządowych w proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej. W  artykule zrysowano rolę, jaką krajowe organizacje pozarządowe mają do odegrania na poziomie unijnym – zarówno w zakresie przekonywania decydentów do swoich wizji polityk publicznych, jak i przez dostarczanie dowodów i danych do ich budowania na podstawie faktów.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.052s / 5273.55 kB / 190 inc