Czy nowa strategia nas rozwinie? Refleksje nad Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030

Fragment artykułu

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku uwagę środowiska organizacji pozarządowych skupił dokument rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata  2018–2030 (dalej: PROO), przekazany do konsultacji społecznych. W założeniu ma on służyć osiągnięciu celów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zawartych w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 oraz w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju do roku 2020, w diagnozie drugiego z wymienionych dokumentów  stwierdzono bowiem, że „instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce mają charakter enklawowy i są jednymi z najsłabszych i relatywnie najmniej licznych w Europie” (za: Program Rozwoju… 2018, s. 5).

Głównym deklarowanym celem PROO jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału tych organizacji w  życiu publicznym. Szacuje się, że łączna kwota środków przeznaczonych na realizację  programu w latach 2018–2030 wyniesie 585 milionów złotych. Skorzysta z niego  ponad 11 tysięcy organizacji, z czego ponad 9 tysięcy to beneficjenci niewielkich  grantów w ramach tak zwanego wsparcia doraźnego. Źródłem finansowania  programu ma być głównie Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego, którego  środki będą pochodzić z wpływów z hazardu. Dla niektórych  organizacji kierujących się w swoich działaniach głębokimi wartościami może to  stanowić źródło dylematów lub wręcz czynnik wykluczający ubieganie się o wsparcie.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.041s / 2680.74 kB / 190 inc