Informacja o konkursie na najlepszy artykuł naukowy prezentujący wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników uczelni i inne osoby
zajmujące się działalnością naukowo-badawczą do udziału w konkursie
„Kwartalnika Trzeci Sektor” na najlepszy artykuł!

Do 15 listopada 2018 roku czekamy na Państwa artykuły naukowe prezentujące wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego w  Polsce lub za granicą.

Autor/autorka tekstu uznanego przez Komisję Konkursową za najlepszy otrzyma  nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagrodzony artykuł zostanie  opublikowany w kolejnym numerze czasopisma.

Więcej informacji - w tekście do ściągnięcia oraz pod linkiem:

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.038s / 2679.34 kB / 190 inc