Autor:
Anna Podsiadło, Justyna Starek

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, trzeci sektor, stowarzyszenia, prawo zamówień publicznych

DOI:
10.26368/17332265-042-2-2018-3


Organizacje pozarządowe na gruncie prawa zamówień publicznych – przesłanki stosowania ustawy

Abstrakt

Sektor organizacji pozarządowych w Polsce w głównej mierze jest ukierunkowany na  rozwiązywanie problemów społecznych, z założenia jednak organizacje te są  niezależne od sektora publicznego, a ich działalność nie jest nastawiona na zysk.  Artykuł traktuje o tematyce dotyczącej stosowania prawa zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe. Omówiono w nim poszczególne sytuacje, w których  znajdują zastosowanie przepisy tej regulacji. Przeprowadzona analiza wskazuje, że  choć organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w prawie zamówień publicznych jako podmiot zobowiązany do stosowania przedmiotowej ustawy, to jednak w pewnych okolicznościach muszą liczyć się z obowiązkiem przeprowadzenia przetargu   publicznego.

 

Non-governmental organisations and the Public Procurement Law – General framework for application of the statute

Abstract

In principle, the non-governmental sector in Poland is focused on addressing societal problems; at the same time, these organisations uphold an ethos of independence from the public sector, and their various operations are pursued on a non-profit basis. Against this backdrop, the article discusses when, and to what extent, non-governmental organisations fall under the ambit of the Polish legislative act – the public procurement law. It follows from the analysis set out herein that, albeit NGOs are not nominally obligated to apply the public procurement act, in practice there do arise certain situations in which such organisations may be bound to announce a public tender.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.043s / 2681.85 kB / 190 inc