Autor:
Grzegorz Całek

Słowa kluczowe:
wolontariat, wolontariusz, szkoła, prawo oświatowe, system oświaty

DOI:
10.26368/17332265-042-2-2018-4


Wolontariat uczniów w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 roku

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie miejsca, jakie w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 roku zajmuje aktywność społeczna, szczególnie wolontariat uczniów na terenie placówek szkolnych. W tym celu przeanalizowano występowanie tych kwestii w najważniejszych aktach prawnych: prawie oświatowym, rozporządzeniu Ministra  Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

 

Volunteerism among Polish schoolchildren following the educational system reform of 2017

Abstract

This article endeavours an assessment of charity work, and especially of volunteer activity by pupils at their schools, within the Polish educational system following the reform of 2017. Towards this end, it analyses pertinent provisions of the key legal acts in this area, namely the education law and the regulations concerning the curriculum basis and recruitment for public preschools and schools promulgated by the Minister of National Education.

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 2680.21 kB / 190 inc