Trzeci sektor w badaniach – w jakim kierunku zmierzamy?

Wstęp

W lutym 2018 roku w redakcji „Kwartalnika Trzeci Sektor” odbyła się debata redakcyjna dotycząca niepełnej wiedzy na temat działania w Polsce organizacji pozarządowych i – szerzej – funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Opinie na temat luk badawczych w tym zakresie zgodzili się sformułować Ewa Bogacz-Wojnowska z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu  agiellońskiego, Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Marek Rymsza z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jan Winczorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję prowadziła redaktor naczelna pisma Magdalena Arczewska, ze strony redakcji udział
wzięli także Magdalena Dudkiewicz, Lidia Kuczmierowska i Grzegorz Wiaderek.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5374.12 kB / 190 inc