Kalendarium zmian prawnych

Fragment artykułu

Koniec 2017 i początek 2018 roku to czas, kiedy prace legislacyjne dotyczące sektora obywatelskiego nieco wyhamowały. Oprócz kilku istotnych regulacji, które częściowo dotyczą również organizacji pozarządowych i – szerzej – osób zaangażowanych w życie społeczne, takich jak Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych czy projekt Ustawy o jawności życia publicznego, nie doczekaliśmy się żadnych przełomowych zmian. Nie oznacza to oczywiście, że tematyka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego przestała być istotna. W tym czasie, o czym piszemy poniżej, rozpoczęła się między innymi dyskusja nad potrzebą zmian w Ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zgłoszono również projekt nowelizacji prawa o stowarzyszeniach. Ponadto rozpoczęto debatę nad zmianami w procedurze zlecania zadań publicznych, a w parlamencie powstał nowy Zespół do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.056s / 5374.44 kB / 190 inc