Autor:
Magdalena Dudkiewicz, Karol Wittels

Słowa kluczowe:
cudzoziemcy, kraj przyjmujący, polityka publiczna, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-041-1-2018-3


Miejsce, rola i zadania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz cudzoziemskich mieszkańców Warszawy

Abstrakt

Artykuł powstał na podstawie wyników przeprowadzonego w latach 2015–2016 dwuletniego projektu badawczego, podsumowanego raportem Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. W opracowaniu autorzy skupili się na działaniach pozarządowych na rzecz mieszkających w Warszawie cudzoziemców, prezentując perspektywę zarówno uczestniczących w projektach obywateli obcych państw i realizujących te projekty organizacji, jak i urzędników miejskich biur, którzy podejmują decyzje o ich finansowaniu. Wyniki wspomnianego projektu badawczego uzupełniono informacjami na temat organizacji cudzoziemskich pochodzącymi z innych źródeł.
 

Abstract

This article draws upon the results of the two-year study conducted over 2015–2016 and summarised in the report Foreigners in Warsaw – How to Face the Inevitable, in which the authors examined NGO work to the benefit of foreigners living in Poland’s capital city, channelling input from foreign residents themselves, from NGO representatives working on the projects concerned, and from municipal officials who rule on subsidies for such projects. Information from the study report has been supplemented with data about foreigner organisations gleaned from other sources.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2680.62 kB / 190 inc