Autor:
Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Słowa kluczowe:
archiwa społeczne, archiwistyka, dokumentowanie przeszłości, Ośrodek KARTA

DOI:
10.26368/17332265-041-1-2018-4


O rosnącym zainteresowaniu archiwami społecznymi w Polsce

Abstrakt

Archiwa społeczne to oddolne działania dokumentacyjne prowadzone zwykle przez fundacje i stowarzyszenia, ale także przez grupy nieformalne lub osoby prywatne. Zajmują się one dokumentowaniem historii lokalnej, ruchów lub wydarzeń, mniejszości, sportu czy kultury, gromadząc różnego rodzaju materiały (fotografie, wspomnienia, nagrania). Artykuł przedstawia rozwój archiwistyki społecznej w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat na kilku płaszczyznach: aktywności samego ruchu oddolnego dokumentowania (zwłaszcza za sprawą działań Ośrodka KARTA), zainteresowania ze strony państwowej służby archiwalnej i organów państwa oraz coraz większej obecności tej tematyki w archiwistyce naukowej.
 

Abstract

Community archives are generally defined as grassroots documentation efforts pursued by foundations and associations, and also by informal groups or by private individuals. They assemble all and sundry materials (photographs, memoirs, recordings) pertaining to various aspects of local history, initiatives and events, minorities, sports, or culture. The article recounts the development of community archives in Poland over the past five years on several different levels – grassroots archival activity itself (particularly as pursued by the KARTA Centre), involvement of the national archives and other public authorities, and growing interest in these social initiatives on the part of academic archivists.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2680.67 kB / 190 inc